Motion 192: Satsa mer på cykelvägar utanför tätort

MOTION 192: Satsa mer på cykelvägar utanför tätort
 

Jag vill att Klimatriksdagen ska uppmana de folkvalda i Sveriges riksdag att se till att
anslagen till Trafikverket för att bygga cykelvägar längs det statliga vägnätet åtminstone
ska fördubblas och ligga på en nivå av minst 1,5 mdr kr per år.

Det är inte så lätt att få fler människor att cykla om det saknas bra cykelvägar eller
lämpliga vägar som upplevs som säkra med hänsyn till trafikmängd och hastigheter. Det handlar
dessutom inte bara om att få människor att cykla till arbete eller skola. Det är en mindre
del av alla de resor vi gör. De dagliga resorna går också till fritidsaktiviteter och för
att göra inköp. Alla målpunkter behöver vara lättillgängliga per cykel.

På sommaren använder många människor cykel, kanske inte ännu för en semestercykling,
men väl till att göra inköp och för att ta sig till en strand eller ut i naturen.
Det skulle onekligen vara fantastiskt om normen för vad som är en god semester
ändras och det anses vara normalt att använda cykeln hela sommaren och fint att cykla
en längre tur på semestern med en eller ett par övernattningar. Då krävs dock att det
finns cykelbanor och lågtrafikerade vägar och en god vägvisning överallt.

Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet, det vill säga i huvudsak vägar utanför
tätorterna. Just vägarna in och ur en tätort är de mest kritiska för en cyklist oavsett om
det gäller att cykla till affären, att pendla till jobbet eller att cykla på en långtur.

Cykelvägarna längs det statliga vägnätet är bara delvis utbyggda och då av kommuner
som har insett värdet av cyklingen. Det saknas fortfarande bra cykelvägar längs väldigt
många landsvägar med för mycket trafik för att upplevas som säkra. Det skulle också ge
cyklingen högre status om man redan i Skåne kunde se cykelskyltar som pekar mot avlägsna
orter som till exempel Stockholm. Det är möjligt att med rimliga medel skapa ett bra
cykelstråk på hela denna sträcka.

Flera utredningar har pekat på att anslagen till Trafikverket för att bygga cykelvägar behöver åtminstone fördubblas och ligga på 1,5 till 2 miljarder kr per år.

Författare: Tomas Björnsson
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *