Motion 193: Medel för att nå klimatmål

MOTION 193: Medel för att nå klimatmål
 

Jag vill att Klimatriksdagen ska uppmana alla Sveriges folkvalda att ha fokus på att
samhället ska främja, styra och driva övergången till ett hållbart samhälle. Fokus ska
i första hand ligga på en ekoeffektivitet på lång sikt, inte en kostnadseffektivitet på
kort sikt.

Det är väldigt lätt att föreslå en generell koldioxidskatt som enligt marknadsteorin leder
till minskade utsläpp. Svårigheterna med en sådan skatt är bara att det är så otroligt svårt
att nå enighet om den i internationella förhandlingar. Ingen nation vill förlora
konkurrenskraft och om man är beroende av kolkraft så säger man nej till att skära ned
på sina utsläpp.

Staten kan påverka via lagar och begränsningar. Det är viktigt att inte denna styrning
fastnar i att bara sträva efter kostnadseffektivitet på kort sikt. I det fallet kommer staten
(politiken) att blanda sig i vad marknaden gör endast om det finns ett tydligt
marknadsmisslyckande. Det gör det enligt detta synsätt till exempel när det fattas ett
pris på externaliserade miljökostnader. Då och endast då menar man att staten ska gå in
för att korrigera och förbättra marknaden så att den blir mer effektiv – kostnadseffektivitet!
Det är ett bedrägligt tankesätt. Om man sätter ett konkret pris på vad det kostar att
förstöra ett stycke natur, så kommer det snart någon som är villig att betala. Om då
naturtillgången är oersättlig så kommer den ändå att förstöras och det är inte vad vi har
tänkt oss.

De som argumenterar i första hand för kostnadseffektivitet kommer att fokusera på
koldioxidskatter, utsläppsrätter och andra generella styrmedel. Erfarenheten visar dock
att det är svårt att få igenom tillräckligt höga skatter på utsläppen. Ett exempel är
diskussionen om skatten på bensin och diesel.

Det finns också en annan väg att gå som i dag omhuldas mer av statsvetare: Samhället (politiken)
har en viktig roll i att främja, styra och driva övergången till hållbara energi-
och transportsystem och en långsiktig omställning av samhället. Det kan man kalla
ekoeffektivitet i stället för kostnads- effektivitet.

Då blir fokus i stället att främja teknikutveckling, att göra kloka och långsiktiga
infrastruktur- investeringar, att arbeta med samhällsplanering i vid mening och att
vara drivande i konsumtions- och beteendeförändringar. Det innebär att sätta stopp
för strukturella felbeslut såsom att bygga nya externa köpcentra eller bygga ut
existerande, eller att bygga nya vägar. Det innebär också att se till att byggnormerna
främjar en hållbar framtid.

Författare: Tomas Björnsson
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *