Motion 194: Ändra normer och värderingar

MOTION 194: Ändra normer och värderingar

Jag vill att Klimatriksdagen ska uppmana alla Sveriges folkvalda att arbeta för att
normer och värderingar i samhället ändras i riktning mot hållbarhet och obefintliga
utsläpp av växthusgaser.

När man börjar sätta sig in i till exempel klimatfrågan så är det lätt att fascineras av all
naturvetenskap. Man blir förskräckt över vad som håller på att hända med vår jord. I
nästa skede blir man upplyft av att det finns så många fantastiska lösningar som ser ut
att lösa problemen. Sedan undrar man om världen inte vill bli räddad. Varför vill
människor, politiker och beslutsfattare inte ha de fina lösningarna?

I detta skede inser man att det kanske är statsvetare och sociologer som sitter inne
med de verkliga lösningarna. Vad är det för budskap som går hem och i vilket läge?

”Människor tar bara till sig budskap som stämmer med deras grundläggande
värderingar.” Detta citat från rapporten ”Common Cause – the case for working with our
cultural values” säger mycket om vad det handlar om. Människor styrs i stor
utsträckning av en social motivation. Det betyder att människor inte ändrar sitt
handlande bara för att det är ekonomiskt fördelaktigt eller för att man får information
om klimat- och miljöproblem. Det krävs också att människors mer grundläggande
sociala motivation fungerar som bas.

Det blir lättare att få låga utsläpp från maten om normen för vad som är en fullvärdig
måltid ändras och när många restauranger serverar god mat med miljö- och
klimatvänliga råvaror. Det kommer att vara lättare att få låga utsläpp från transporterna
om normen för vad som är en god semester ändras och det anses vara fint att cykla på
semestern eller att ta tåget ut i Europa.

Det är en myt att tro att människor drivs av bekvämlighet eller habegär. Snarare
utvecklas normerna i samspel med ny teknik, opinionsbildning och kampanjer från
frivilligorganisationer.

I en forskningsrapport (LETS, Vägval 2050, kap 12) målas en bild av ”Homo Carbonicus”.
Det är ”en medborgare som tar klimataspekten i beaktande i alla delar av vardagsliv och
samhälls-engagemang”. Denna typ av medborgare börjar växa fram, framför allt inom miljörörelsen.

Statsvetarna pratar i denna rapport om att våra politiker måste våga gå före och driva
omställningen till ett hållbart samhälle. ”Homo Carbonicus” behöver stöd av lagar och
förordningar. När samhället hjälper till kommer normer och värderingar att ändras så
småningom.

Miljörörelsen behöver ta till sig vad forskningen inom dessa områden säger oss.
Det behövs förändrade normer för att människor ska acceptera den styrning
mot ett kolsnålt och hållbart samhälle som vi önskar oss.

Författare: Tomas Björnsson
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *