Motion 195: Stoppa nyförsäljningen av fossildrivna bilar

MOTION 195: Stoppa nyförsäljningen av fossildrivna bilar
Vi vill att klimatriksdagen framför till Sveriges folkvalda att de med minsta möjliga dröjsmål bör
införa det förslag fyra statsråd i Centerpartiet publicerade i DN 2008 – att Sverige ska förbjuda
nyförsäljning av fossildrivna bilar från 2015 och totalförbjuda fossildrivna bilar 2025.

Varför?

När det gäller att oljeförbrukningen sker mot alltmer minskande oljereserver saknas både mål
och praktisk politik. Kanske logiskt, eftersom klimatet borde framtvinga en ännu snabbare
omställning än vad en framtida brist på fossilbränslen kräver – det mesta av de fossila
reserverna måste ju lämnas kvar i Jorden.

Beträffande klimatet (högtids-)talas det och ställs upp mål, om än otillräckliga, till någonstans
bortom näst-nästa val, men den praktiska politiken NU saknas. Ett undantag var de fyra
dåvarande centerpartistiska statsrådens förslag i DN 2008-11-15 att förbjuda nyförsäljning av
fossildrivna bilar 2015 och totalförbjuda dem 2025.
Resultat hittills: öronbedövande tystnad.

5.5 år och 1.5 valrörelse senare har statsrådens tappade handske ännu inte tagits upp. Det är
alltså mycket hög tid att göra det. Motståndet från makthavare med intressen i den nuvarande
fossildrivna tekniken kommer att vara starkt – bland annat kommer troligen ’handelshinder’ att
anföras som argument, pga den minskning av bilförsäljningen som blir följden av förbuden.
Men det minskar inte nödvändigheten av att snarast på allvar börja arbetet med att angripa
transporternas del av fossilmissbruksproblemet (jämför den tandlösa FFF/2030-utredningen
och EUs otillräckliga utsläppsnormer).

Förbränningsmotorer som inte fungerar med fossila bränslen (och inte lätt kan ställas om till
att göra det) finns redan för tunga fordon, men kommer att kräva några år att anpassa för alla
kategorier bilar. Förbud mot fossildrivna bilar skulle också stödja den nödvändiga
elektrifieringen av transporterna.

Länk till de fyra centerstatsrådens artikel i DN: ”Förbjud bensinbilar och oljeledning i hus 2020”

Författare: Tomas Lohammar
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *