Motion 197: En död Östersjön är en kolkälla istället för en kolsänka

MOTION 197:En död Östersjön är en kolkälla istället för en kolsänka
 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Sverige tillsammans med länderna runt Östersjön och EU ska satsa stort på att få ur så mycket näringsämnen som möjligt ur innanhavet genom att kraftfullt stödja odling och skörd av musslor, alger och annan eventuell biomassa för att göra Östersjön till en kolsänka.

Förutom att låta olika biomassa konsumera näringsämnena bör man självklart även jobba hårt för att begränsa tillförseln av näringsämnen och andra miljögifter för Östersjön.

Döda bottnar breder snabbt ut sig i Östersjön. Dessa döda bottnar är en kolkälla när de i stället skulle kunna vara en kolsänka om de var friska. En stor anledning till att de döda bottnarna breder ut sig är att Östersjön är övergödd. Teknik finns för att odla t.ex. alger och musslor för att ta till vara på näringsämnena och därigenom sänka övergödningsgraden. Algerna och musslorna kan dessutom användas till många nyttigheter som t.ex. mat till människor och djur eller till olika bränslen eller gödsel på land. Med andra ord är en kolsänka istället för kolkälla bara en av många positiva effekter av denna
sorts odling och skörd i Östersjön. Förutom de redan nämnda förväntas andra positiva effekter så som mindre mängd giftalger, friskare och större bestånd av matfisk samt allmänt friskare ekosystem och renare vatten.

Författare: Markus Steén
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 197: En död Östersjön är en kolkälla istället för en kolsänka

  1. tty

    I själva verket är det ju tvärtom. Hav med syrefria bottnar är stora kolsänkor. Organiskt material som hamnar på sådana bottnar bryts inte ned till koldioxid utan inlagras i bottensedimenten. Historiskt har perioder med syrefria djuphav (vilket inträffat då och då) inneburit att mycket stora mängder kol försvunnit ur kolcykeln och att koldioxidhalten i atmosfären sjunkit kraftigt.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *