Motion 198: Obligatorisk pumpvisning av CO2-utsläpp