Motion 199: Byt ROT och RUT mot RET-avdrag för ekologiska tjänster

MOTION 199: Byt ROT och RUT mot RET-avdrag för ekologiska tjänster
 

Vi vill att klimatriksdagen, som ett led i att förhindra en klimatkatastrof, ska arbeta hårt för att övertyga våra folkvalda om att omvandla ROT- och ROT-avdrag till RET-avdrag, dvs till Resurser för Ekologiska Tjänster (RET).

Det behövs en satsning på jobbskapande innovationer, som rustar Sverige för framtiden och som samtidigt minskar utsläppen av koldioxid . Pengarna finns i de medel som går till ROT och RUT. Samma medel skulle göra mer nytta för klimatet, Sveriges industri och naturbruket genom att gå till resurser för ekologiska tjänster, RET. Genom att satsa på både ekologiskt byggande och omställning av energi, jordbruk och skogsbruk till mer hållbara metoder ökar marknaden för de produkter och tjänster som behövs för att minska koldioxidutsläppen och annan nödvändig omställning.

Fokuserade miljösatsningar på produkter och tjänster som behövs i många länder och har långsiktiga syften är till nytta för många. Ägare av bostäder, företag som kan sälja det som behövs, vi som lever nu och framtida generationer har behov av lyft i ekonomiska branscher och att minska sårbarheten. I en tid med klimathot, ökade oljepriser och växande klyftor mellan olika landsändar och grupper i samhället behövs en politik som främjar en omställning med en jämlik fördelning av nyttan.

Resurser för ekologiska tjänster reformerar hela Sverige.
Sverige behöver förnyelse och inte den reformtrötthet som makthavarna nu uppvisar. Den politik som förs gynnar ensidigt dem som äger sin bostad i områden där priserna ökar, har råd med hushållstjänster och går på krogen. Storstäderna har gynnats på landsbygdens bekostnad och hela befolkningen får subventionera de rikas konsumtion. Samma medel som går till ROT och RUT kan genom att satsas på en RET-reform leda till ett lyft för alla i hela Sverige.

Hälften av dagens subventioner för byggande, tjänster i hemmet och restaurangbesök kan med en RET- reform gå till klimatomställning av våra bostäder. Detta på ett sätt som gynnar alla genom att både de som bor i hyresrätter och de som äger sina villor eller bostadsrätter kan dra nytta av medlen och att de går till långsiktigt viktig klimatanpassning av både om- och nybyggnationer.

Den andra hälften kan gå till att ställa om jordbruket till att ge miljötjänster och för att införa hållbara metoder inom skogsbruket som kontinuitetsskogsbruk. EU satsar 23 procent av jordbruksstödet på miljötjänster. Den procentsatsen kan öka i framtiden. Det är medel som kommer från svenskars och andras skattepengar men som bara kan utnyttjas fullt ut om det finns politisk vilja i Sverige att ta vara på denna möjlighet.

Författare: Jordens Vänner
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 199: Byt ROT och RUT mot RET-avdrag för ekologiska tjänster

  1. Petra

    Det låter som ett intressant förslag, men även idag kan ROT-bidraget gå till miljöåtgärder t.ex. energieffektiviseringar, byte av energikälla m.m. ta inte bort den möjligheten!

    Svara
  2. Pingback: Jordens Vänners motioner till Klimatriksdag 2014 | Jordens Vänner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *