Motion 200: Ställ om för jobb, välfärd och miljön

MOTION 200: Ställ om för jobb, välfärd och miljön
 

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att de aktivt arbetar för en politik i Sverige och EU för en rättvis omställning av samhället. En omställning som ger alla rätt till välfärd i hela landet och stoppar miljöförstöring och klimatpåverkan och samtidigt främjar samma utveckling inom hela EU. För det behövs en omläggning av skattesystemet och satsningar på offentliga investeringar som gör en klimatomställning av samhället grundad på social rättvisa möjlig.

En sådan omställning kräver en hållbar industripolitik och satsning på naturbruket. Det
kräver trygghet i arbetet som löntagare och småföretagare i kraft av kollektivavtal och
rättvisa villkor för småföretagares socialförsäkringar. En trygghet med lika sociala
rättigheter i ett välfärdssystem för barn, studenter, arbetslösa, flyktingar, sjuka och
pensionärer som underlättar för den rättvisa omställningen av samhället.

För detta behövs en konstruktiv inställning till att lösa de stora sociala och ekologiska
problemen. Det behövs ett långsiktigt program som satsar gemensamma tillgångar på
investeringar och fördelning av samhällets resurser, bägge på ett sätt som är socialt
rättvist och skyddar vår miljö.

Förmögenheter har skapats med hjälp av kortsiktiga vinster i en spekulationsekonomi
vars risker betalas av skattebetalare när bank efter bank ska räddas och av kommande
generationer genom växande skuldberg och global miljökris. Inkomstklyftorna ökar i
Sverige och Europa medan de som står utan arbete blir alltfler och utsätts för
förnedrande behandling och oacceptabla villkor. Ett skattesystem behöver upprättas
som tar bort makten från spekulanterna på natur och välfärd och skapar och överför
resurser till rättvis omställning. Ett skattesystem som fördelar resurser rättvist i
samhället och växlar skatter på arbete mot skatter på belastning av miljön.
Genom investeringar i hållbar utveckling av industri, gruvnäring, skogsbruk, fiske och
jordbruk skapas en bas för fler jobb en dynamisk ekonomi inför framtiden. Genom en
omställning och utveckling av välfärden rättvist fördelad över hela landet skapas bra
omsorg, vård och skola med fler jobb och social rättvisa. Med större krav på
ansvarstagande för att ha tid för varandra skapas en grund för kortare arbetstid och mer
kvalité i sociala livet.

De omfattande investeringar skapas genom att räkna dessa som långsiktiga
investeringar skilda från utgifter för löpande verksamhete i offentliga budgetar.
Långsiktiga investeringar som i dessa tider av lågkonjunktur bör gå utöver de budgettal
som satts utan hänsyn till skillnaden mellan investeringar och löpande utgifter. Inte
minst behöver samhällets stora tillgångar i pensionsfonderna investeras för att ge en
trygg ekonomi i framtiden.

Förmögenhetsskatt och fastighetskatt bör återinföras för att främja tilltron till
skattesystemets samhällsbyggande förmåga och möjligheterna till skatteuttag i
kommunerna där verksamheten bedrivs och inte där huvudkontoren för företagen
ligger. Grundavdragen bör häjas till 100 000 kronor i linje med tankesmedjan Katalys
förslag för att främja ett enklare skattesystem.

Författare: Tord Björk
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *