Motion 202: Odla upp och beskoga världens öknar och torra områden

MOTION 202: Odla upp och beskoga världens öknar och torra områden
 
Jag vill att klimatriksdagen till Riksdagen framför förslaget att avsätta medel för internationellt arbete för att förebygga klimatskador. Att en avsevärd del av dessa medel skall användas till uppodling och beskogning av öknar och torra områden. Att medlen med dessa syften får användas inom områden där de för tillfället beräknas göra stor nytta.

Tre problem att lösa samtidigt:
1 Ta hand om koldioxid, som redan tillförts atmosfären.
2 Ta hand om en del av det vatten, som annars skulle höja havsnivån
3 Skapa ökat livsutrymme för människor på stora ytor, som idag är sparsamt bebodda.

Initial metod: Skapa en opinion och politisk vilja att på bred front börja ett internationellt samarbete för att odla och beskoga världens torra områden och öknar.

Förutsättningar:
Det finns idag massor av kända tekniker, som möjliggör att odla upp världens öknar och torra områden. Jag kommer att presentera en del sådan teknik på klimatriksdagens påverkansplats.

Enligt rapporten april 2014 från den tredje arbetsgruppen International Panel on Climate Change (IPCC 3) för lindring av klimatförändringarnas följder är odling och beskogning en metod för att ta hand om koldioxid, som redan har släppts ut i atmosfären. När öknarna odlas upp kommer en avsevärd mängd koldioxid bindas dels i träd och växter och dels i en växande förna (matjordsskikt).

Enligt IPCC 3 kommer odling och beskogning att binda vatten i träd, växter och förna. Om
vattnet för odling inte tas ur grundvatten kommer en del vatten dessutom att tillföras djupare liggande skikt. När öknarna och torra områden odlas upp kommer avsevärda mängder vatten att lagras.

Öknar och torra områden är mycket sparsamt befolkade. När dessa områden odlas upp och
befolkas kommer det att ges utrymmen för en stor befolkning. Detta är särskilt viktigt när stora delar av världens befolkning tvingas att flytta till följd av klimatförändringar.

Sveriges Riksdag och regering avsätter redan nu medel ur biståndsbudgeten för klimatbistånd. Denna ordning har för- och nackdelar, som debatteras politiskt. Enligt min mening vore det bättre att ha två anslag, som kan debatteras för sig. Den internationella solidariteten med redan drabbade är viktig. Ett proaktivt miljöarbete innebär en solidaritet med kommande generationer och ännu inte drabbade människor. Mitt förslag är att avsätta särskilda medel för arbete för att förebygga klimatskador. Då kan biståndsbudgeten användas till redan drabbade.

Författare: Bo G Eriksson
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 202: Odla upp och beskoga världens öknar och torra områden

  1. Svante Peterson

    Att odla upp öknar och andra torra områden verkar mycket svårt och kräver säkert stora resurser. Jag mig verkar det mer naturligt att använda dessa pengar till att stoppa skogsavverkningar som senare kan ge upphov till öknar.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *