Motion 203: Bygg anläggningar för elektrolys av vatten strategiskt där både vätgas och syrgas kan tas till vara utan långa transporter

MOTION 203: Bygg anläggningar för elektrolys av vatten strategiskt där både vätgas och syrgas kan tas till vara utan långa transporter

Jag vill att klimatriksdagen till riksdag, regering, centrala myndigheter, landsting och kommuner framför förslaget att producera och distribuera vätgas för bruk i bränsleceller i anslutning till ställen där syrgas kan tillvaratas och komma till nytta.

Bakgrund:
För att minska koldioxidutsläppen vore det bra att ersätta fossila bränslen med vätgas som energibärare. Detta inte minst för fordonstrafiken. Där råder ett moment 22: Inga vätgastappar – då är det ingen idé att köpa en bränslecellsbil. Inga bränslecellsbilar – då är det ingen idé att bygga vätgastappar.

Vätgasen kan produceras med el genom elektrolys av vatten. Elen kan komma från fossilfria källor. Då kan syrgas produceras som biprodukt. Syrgasen kan tillvaratas och användas på ställen där syrgas redan idag används eller behövs. Två exempel:

—Vid våra stora sjukhus används syrgas, som levereras dit i flytande form med tankbilar. Om man bygger en anläggning vid sjukhusen för elektrolys av vatten med en vätgastapp för bilar och använder syrgasen i den befintliga syrgasanläggningen, så har man uppnått två mål och minskat behovet av tankbilstransporter. Då skulle vi få ett nät av vätgastappar över landet. Om inte all vätgas går att sälja direkt kan sjukhusen själva ta vara på vätgasen och bygga bränsleceller för att delvis ersätta sina dieselmotordrivna generatorer för reservkraft.

—Vid försök har man visat att havs- och sjöbottnar som är döda på grund av syrebrist kan restaureras genom tillförsel av syre. Syrebristen beror till stor del på övergödning. I Östersjön har man skissat på ett projekt för en begränsad yta till en kostnad av två miljarder kronor. Om man bygger en elektrolys/vätgastapp/syre produktion vid vägar, som gränsar till sjöar med döda bottnar, så kan man leda ner syrgasen till botten och bidra till restaurering av övergödda vatten. Man skulle också minska behovet av tankbilstransporter för andra drivmedel för fordon. På så sätt skulle man kunna få ett nätverk av vätgastappar även i glesbygd.

Det finns en uppsjö av verksamheter i Sverige som använder syrgas. Om dessa kunde bygga elektrolys/vätgas/syrgasanläggningar vore mycket vunnet för en övergång till vätgas som energibärare.

Författare: Bo G Eriksson
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 203: Bygg anläggningar för elektrolys av vatten strategiskt där både vätgas och syrgas kan tas till vara utan långa transporter

 1. Micke vK

  Intressant! Men går inte väldigt mycket energi förlorad i leden elektricitet-vätgas-motor, jämfört med rena elbilar? Nu har ju rena elbilar andra begränsningar, men jag undrar ändå. Ska världen kunna avveckla det fossila i tid kommer vi ju ha allvarlig brist på elektricitet under flera årtionden

  Svara
 2. Bo g Eriksson

  1) Förlusterna blir ju mindre när man också använder syrgasen. Tänk också på miljövinsterna i sjöarna. I den processen binds dessutom en del kol i sjöbotten.
  2) Vi behöver komma igång med vätgasstationerna för att få igång försäljningen av vätgasbilar
  3j När vätgassamhället väl är igång kan vätgasen producera i stor mängd på andra säkra sätt ur co2 synpunkt.
  4) Räckvidden med vätgas är längre än med batterier.
  5) Vätgasalternativen kräver mindre tunga metaller än batterialternativet.
  6) Det går snabbare att fylla vätgas jämfört med att ladda batterier
  .

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *