Motion 204: Använd tillgänglig vätgasproduktion i Sverige klimatsmartare

MOTION 204: Använd tillgänglig vätgasproduktion i Sverige klimatsmartare

Jag vill att Klimatriksdagen framför till Sveriges folkvalda och andra berörda att skattemedel avsätts för att komplettera industrianläggningar så att den redan nu producerade vätgasen skall kunna användas på ett mer klimatsmart sätt.

Bakgrund:
Redan idag producerar svensk industri stora mängder vätgas.
Exempel: Klorgas produceras i stora mängder i Sverige genom elektrolys av vatten vilket också genererar stora mängder vätgas. En sådan anläggning finns i Stenungsund. Där används vätgasen redan på ett bra sätt genom att producera ånga, som behövs i processerna. Vätgasen skulle dock kunna användas mer klimatsmart. Den kan användas dels lokalt i Stenungsund och dels transporteras till andra ställen, där det behövs fossilfri energi. Det gäller främst energianvändning, som inte är ansluten till fungerande elnät. Det kan till exempel gälla fordon som drivs av bränsleceller eller för lagring av väte för bränsleceller som ger tillgång till reservkraft när elnätet fallerar.

För närvarande finns det inga goda skäl för företag att investera i anläggningar som komprimerar vätgas för transport i tankar. De använder ju redan sin vätgas. De skulle kunna sälja vätgasen som en transporterbar energibärare. Då skulle samhället kunna utnyttja den energiförlust, som redan gjorts vid elektrolysen på ett smartare sätt än genom ytterligare energiförlust vid ångkrävande verksamheter. Ja det vore faktiskt bättre att i så fall producera den ånga som krävs genom direkt användning av nätburen elkraft. Den elkraften skulle kunna vara producerad från fossilfria källor.

Eftersom det inte finns skäl för företag att göra dessa investeringar och det finns samhälleliga viktiga klimatvinster, så borde skattemedel snarast användas för att komplettera vätgasproduktion med anläggningar för komprimering av vätgas för att transporteras.

Författare: Bo G Eriksson
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 204: Använd tillgänglig vätgasproduktion i Sverige klimatsmartare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *