Motion 209: Naturresursdelning- Ett skattesystem som drivkraft för ett hållbart samhälle