Motion 215: Stoppa alla ej påbörjade väg- och flygprojekt