Motion 215: Stoppa alla ej påbörjade väg- och flygprojekt

MOTION 215: Stoppa alla ej påbörjade väg- och flygprojekt.

Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att Trafikverket stoppar
alla EJ påbörjade väg- och flygprojekt och startar med ransonering av fossila bränslen. Denna ransonering kan vara
en allmän hastighetsbegränsning på 70 km i timmen för alla fordon undantaget blåljusfordon, halvering av nuvarande
genomsnittlig körsträcka per år etc i kombination till satsning på hyrbilar, bilpooler och utbyggnad av allmänna
trafiklösningar.

Enligt de senaste prognoserna enligt Export Land Modellen (ELM) så kommer det inte att finnas några flytande fossila
bränslen att importera runt år 2030. Och bristen kommer att märkas allt tydligare om 5-10 år. Då fordon för alternativa
energikällor inte kommer att finnas som motsvara dagens mängd så kommer inte Trafikverkets nuvarande prognoser
att slå in. Energimyndigheten har t ex prognosticerat 1 % elbilar 2030. Infrastruktursatsningar från Trafikverket ska i
fortsättningen grunda sig från prognoser från Energimyndigheten enligt Motion 1. Det betyder att investeringar som t
ex Förbifart Stockholm faller på sin egen orimlighet.
En hastighetsbegränsning på 70 km/h kommer att innebära stora besparingar för samhället, med minskad belastning
på sjukvården, mindre tryck på utbyggnad av väg- bro och förbifarter förutom en enorm minskning av utsläpp av
växthusgaser från all fordonstrafik,

Källor: Estimating the End of Global Petroleum Exports Part 1 till 6 från Crash Watcher
Författare: Bengt Randers och Martin Saar.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *