Motion 217: Se över bemanningen inom myndigheter och departement

MOTION 217: Se över bemanningen inom myndigheter och departement.

Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att se över
myndigheter och departement samt hur bemanningen ska se ut inom dessa utifrån hur ett Post Peak Oil
samhälle kommer att se ut.

All form av konsumtion, både privat och offentlig, påverkar vår miljö och utarmar våra resurser. Konsumtion
består inte bara av varor och tjänster utan inkluderar också alla samhällsfunktioner. Vårt komplexa samhälle
har växt fram under de senaste 150 åren, tack vara obegränsad tillgång på bland annat billig fossil energi.
Detta har gett oss bestående CO2 utsläpp som påverkar oss minst 100 år innan de klingar av. Ska vi minska
vår belastning på miljön och undvika att fylla på dessa historiska CO2-utsläpp så måste all konsumtion
minska drastiskt. Tankefelet som många gör är att utgå från dagens situation och då enbart byta ut vår
fossila energianvändning mot förnyelsebar energi och fortsätta som vanligt. Den utvecklingen är inte möjlig,
då tillgängliga mängden energi i framtiden kommer att avta.

När ekonomisk tillväxten byts i nerväxt och tillgänglig mängd energi minskar så kommer vi inte att ha råd
med en stor, komplex samhällssektor. Vi behöver reducera komplexiteten frivilligt under ordnade former,
annars kommer konsekvenserna bli stora för samhället och medborgarna.

Källor: Collapse Informatics: Augmenting the Sustainability & ICT4D Discourse in HCI; Bill Tomlinson.
World made by hand, James H Kunstler. Sustainable Energy — without the hot air, David JC MacKay.

Författare: Bengt Randers och Martin Saar.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *