Motion 29: Sol- och vindkraftslag

MOTION 29: Sol- och vindkraftslag

Danmark har sedan årtionden haft en specifik lag för vindkraft, Vindmöllelagen. När det gäller utveckling och utbyggnad av vindkraft har Danmark spelat en världsledande roll, och denna samlade och lätt överblickbara lagstiftning har verksamt bidragit till detta.

I Sverige är lagstiftningen om vindkraft spridd inom en rad olika lagar, eller styrs av andra lagar som måste tolkas speciellt för hur de ska tillämpas på exempelvis vindkraft. Detta har skapat en rad oklara frågeställningar och konflikter, som exempelvis uttagsbeskattning av vindkraftskooperativ, regler för egenproducerad el som transiteras via nätet, etc. Det senaste året har även solceller blivit ekonomiskt konkurrenskraftiga och förväntas öka snabbt kommande år. Både vindkraftverk och solceller har egenskaper som skiljer sig från konventionella kraftverk.

Även Sverige bör nu samla sin lagstiftning för vindkraft, och även solceller, i en Sol- och vindkraftslag. Biobränsleeldade kraftverk är bättre anpassade till gällande lagar och behöver inte ingå. Samtidigt kan lagstiftningen ses över och anpassas till de speciella egenskaper som dessa förnybara energikällor har. Där kan regler för ägarformer, elanslutning och beskattning samlas.

Ett sådant samlat grepp som klargör vilka lagar och regler som ska gälla, kommer att förenkla och påskynda omställningen till förnybar energi i Sverige. Regelverket fastställs då utifrån de politiska intentionerna, i stället för av juristernas lagtolkningar.

Vi yrkar därför att Klimatriksdagen verkligen tvingar vara riksdagsmän att: lagstiftningen om vindkraft och solceller ses över och samlas i en Sol- och Vindkraftslag.

 Författare: Tore Wizelius och Affe Gustafsson

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 29: Sol- och vindkraftslag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *