Motion 301: Ett nytt penningssystem måste ersätta dagens skuldbaserade

Detta är ett resultat av sammanslagningen av motionerna 9, 84 och 116:

Motion 301: Ett nytt penningssystem måste ersätta dagens skuldbaserade.

Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att vårt skuld-baserade penningsystem måste ersättas med ett demokratiskt och transparent system om vi ska kunna lösa resursutarmningen och negativ miljöpåverkan. Det behövs ett system att skapa pengar utan ränta och en behovsstyrd fördelning av jordens ändliga resurser som på sikt leder till nolltillväxt.

Ekonomisk tillväxt genom ständigt mer flytande bränsle som olja och fossilt kol har varit en del av vårt dagliga liv över 150 år. Evig tillväxt i en ändlig värld är inte längre möjligt och en orsak är att vårt penningsystem är skuld-baserat då privata företag tillför nya pengar genom skulder. Då vi nu har passerat Peak Oil så kan tillväxt inte längre fortgå och kriserna kommer att förvärras och påfrestningarna på miljön kommer att öka i fruktlös försöka att öka tillväxten.

Därför måste makten att skapa pengar lyda under demokratisk kontroll och frikopplat från resursanvändningen.

Om medborgarna i Sverige, efter en nationell informationskampanj får svara på de tre samhällsavgörande frågorna nedan om hur pengar skapas och fördelas i samhället kan vi skapa ett hållbart samhällen som vi idag bara kan drömma om.

För att finna hållbara lösningar behöver vi då utreda de samhällsavgörande tabubelagda frågorna som har med nuvarande ekonomiska systemet att göra, och som måste förändras.

1. Vem eller vilka skall kontrollera hur pengar skapas?

2. Vem eller vilka skall äga de pengar som skapas?

3. Enligt vilka regler skall pengar som skapas föras ut i samhället?

Källor: Dangerous exponentials a radical take on the future; Tim Morgan. perfect storm energy, finance and the end of growth; Tim Morgan. De-growth is not enough; Ted Trainer. Modernising Money: Why Our Monetary System is Broken, and How We Fix It; Kapitalismen avslöjad. Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri av Per Lundgren.

Författare: Marin Saar, Eva Gustavsson, Bengt Randers och Per Nilsson.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *