Motion 302: Stoppa subventioner till fossil energi. Stöd i stället förnybar

Detta är ett resultat av sammanslagningen av motion 32 och 108:

MOTION 302: Stoppa subventioner till fossil energi. Stöd i stället förnybart.

Vi vill att Klimatriksdagen yrkar att Sveriges riksdag beslutar:

  • Att stoppa alla subventioner till fossil energi och satsar pengarna på en kraftig utbyggnad av förnybart.
  • Att Sverige internationellt arbetar för att stoppa subventioner till fossil energi och för ökade subventioner av förnybart.

Bakgrund:

Trots en stadigt ökad medeltemperatur på jorden och hotet om allt värre klimatförändringar subventioneras fossila bränslen över hela jorden och Sverige är inget undantag. Detta hindrar en snabb omställning energiförsörjning utan utsläpp av koldioxid.

Förra året uppgav Internationella valutafonden att de globala subventionerna av fossila bränslen i världen uppgick till 1,9 biljoner dollar – vilket motsvarar 2,5 procent av världens BNP. Detta medan subventionerna av förnybar energi uppgick till 88 miljarder dollar globalt sett.

Enligt Naturvårdsverkets rapport ”Potentiellt miljöskadliga subventioner” så subventionerar Sverige klimatskadlig verksamhet med ca 56 miljarder. Vissa subventioner är dock svåra att mäta 
i pengar, så i realitet är subventionerna större. I medräkningen finns inte heller indirekta statliga 
subventioner i form av infrastruktur mm med.

Exempel på subventioner till fossil energi är:

Industrin är befriad från energiskatt på fossila bränslen. Utsläppsrätter inom EU:s  koldioxidhandelssystem skänks bort vilket gör detta system i princip verkningslöst.

Flyg, sjöfart, tåg, inrikes och utrikes befriade från energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt. Reseavdrag.

Skattebefrielse för konstgödsel och tullskydd och bidrag till jordbruket utan hänsyn till klimatpåverkan. Med mera. Med mera.

När det gäller elanvändningen är den officiella bilden är att eftersom Sveriges elproduktion består av ca hälften kärnkraft, hälften vattenkraft och en liten del vindkraft och annat förnybart så är vår el koldioxidfri redan nu. Men detta är inte sant. Dels produceras fortfarande fossilel i Sverige, till exempel vid kommunala Rya Kraftvärmeverk i Göteborg. Dels är elförbrukningen, liksom klimatutsläppen, internationell och marknaden styr. Mycket billig el från kolkraftverk importeras till Sverige samtidigt som el från svensk vattenkraft och vindkraft exporteras när detta är lönsammast.

I stället för stöd till fossil energi behövs ett effektivt och genomtänkt stödsystem till förnybar energi.

Vi tror att en snabb utfasning av subventionerna skulle direkt minska koldioxidutsläppen avsevärt och samtidigt öka acceptansen för klimatbeskattning genom att göra systemet mer rättvist. Det skulle också frigöra resurser för att istället stödja utbyggnaden av förnybar energi.

Författare: Klimataktion Uppsala och Naturskyddsföreningens klimatgrupp Göteborg

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *