Motion 306: Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva. Även prismässigt!

Detta är ett resultat av sammanslagningen av motionerna 74, 122 och 151:

 MOTION 306: Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva. Även prismässigt!

Idag kan man flyga t o r Spanien för 1000 kr. Motsvarande resa med tåg ligger på ca 5-6000 kr. Det krävs en stor portion idealism och en god ekonomi för att en familj på fyra personer ska välja tåget istället för flyget på den semesterresan… Och detta är inget annat än resultatet av en oansvarig politik. Flyget måste bära sina kostnader på samma sätt som övriga
transportmedel, men i praktiken är flyget kraftigt subventionerat (ja, flygbiljetten är idag
befriad från moms)[Flygmomsen ligger på  6%, admins tillägg]. Det är tyvärr en avancerad övning att få till stånd internationella skattesatser för flyget men det hindrar oss inte att införa rimliga skattesatser på svenskt
inrikesflyg.

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att: allt offentligt stöd till flygets infrastruktur i Sverige ska avskaffas, d v s direkt stöd till flygplatser samt infrastrukturprojekt som direkt syftar till att förflytta människor till och från flygplatserna. Inrikesflyget får momsplikt och då är inget annat än 25% moms rimligt.  Flygbränsle för inrikesflyg åläggs stegvis samma skatt som fordonsbränsle, med påbörjad beskattning redan kommande mandatperiod. En avreseskatt från svenska flygplatser till utlandet införs också. Avreseskatten ska ligga på en tillräckligt hög nivå, så att resandet med utrikesflyg reduceras kraftigt, och mer klimatvänliga färdsätt stärks i sin konkurrenskraft gentemot flyget. Intäkterna från moms, bränsleskatt och avreseskatt öronmärks till satsningar på underhåll och utbyggnad av svensk järnvägsinfrastruktur.

Författare: Christian Gertzén, Anika Agebjörn, Emil Molander.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 306: Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva. Även prismässigt!

  1. Pingback: Presentation av resultatet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *