Motion 309: Minska emballage och användningen av plastkassar i matvarubutikerna

Detta är ett resultat av sammanslagningen av motionerna 59 och 147:

Motion 309: Minska emballage och användningen av plastkassar i matvarubutikerna

Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att de genom skattelättnader och riktat statligt stöd ska stödja att emballage och användning av plastpåsar i matvarubutikerna kraftigt minskas.

För att minska emballaget i mataffärer så föreslår jag att mataffärer ska uppmuntras att göra en strukturförändring enligt följande:

*Dryck hälls up i tappbara kärl.
Glasflaskor skickas hem till hushåll för att tappa upp dryck i.
Samma eller liknande system bör fungera för en mängd livsmedel – linser, flingor, gryn m.m.

*Istället för plastpåsarna i frukt- och grönsaksdisken, som väl mest finns till av hygienskäl, finns en våg som går att tarera, där kunden kan väga upp i medhavd tygkasse.

Detta införs  för all frukt- och grönt för vilket det är praktiskt.

*Liknande system införs för alla varor som inte måste förpackas lufttätt av
hygieniska skäl, som animalier.

Den politiska styrningen för att åstadkomma detta är positiv – skattelättnader för företag som rör sig bort från onödigt emballage.
Staten ger också hjälp att ta fram intelligenta ekologiska tygkassar och glasflaskor som är billiga och ändamålsenliga, samt har medel tillgängliga för att sponsra affärer i att genomföra förändringarna.

Glasflaskor och tygkassar finns att tillgå i affären för en viss lägre summa.
Tillräckligt låg att det inte är en stor kostnad, men tillräckligt hög att folk behåller sina kassar och flaskor.
Plastkassen måste kosta betydligt mer än idag – så länge den är lättillgänglig för 1 kr/st kommer den knappast att fasas ut. Ett minimipris bör finnas. Efter en övergångsperiod bör den försvinna som alternativ.
Glasflaskorna är pantbara för att undvika nedskräpning.  

Motivation: Miljövinsten i att få bort onödiga förpackningar är framförallt en minskning av behov av kartong och plast. Plast, som huvudsakligen tillverkas av klimatpåverkande råolja, kan i bästa fall återvinnas, men hamnar i praktiken ofta i förbränning på grund av sorteringsproblem. Dessa sorteringsproblem kommer ju i sig ofta av den rika floran av emballage, vilken gör en korrekt återvinning krånglig.

I Sverige använder vi ca 720 miljoner plastkassar per år – ca 2 miljoner påsar varje dag.

De senaste rapporterna om en okritisk hantering av plastkassar har visat – förutom att de bidrar till att försämra klimatet – på en enorm belastning av miljön. Detta i form av ren nedskräpning och en påverkan i alla hav. Det marina livet har blivit hårt ansatt av plaster. Stora plastpåsar kväver fåglar, fiskar och däggdjur. Mindre plastbitar finns i magarnas innehåll hos dessa djur och i sådana mängder att djuren svälter ihjäl. Mikroskopiska bitar återfinns på alla nivåer i näringskedjan. Den fulla kemiska effekten med påverkan av bl,a. ftalater och bisfenol A har man bara börjat ana.

Kartong som kommer av en hållbart förvaltad skog är kanske inte dålig för klimatet, men produktionen kräver energi, och det är allmänt önskvärt att minska vårt behov av pappersvaror för att kunna bevara skogarna globalt, då träd är mycket bra på att binda koldioxid.

Författare: David Jacobsson och Inger Rosenberg.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 309: Minska emballage och användningen av plastkassar i matvarubutikerna

  1. Gunnar Nilsson

    Man har varit mycket framgångsrika med att införa specialskatt på plastkassar på Irland, har jag läst om. Där blåser mycket och plastkassar fastnar i häckarna. När jag googlar på detta så ser jag att även Kina gått den vägen.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *