Motion 311: Ett bindande klimatpolitiskt åtagande lyft över partipolitiken