Motion 315: Genomför Staffan Laestadius omställningsprogram.