Motion 32: Stoppa subventioner till fossil energi

Motion 32 har arbetats samman med motion 108 till motion 302

 

MOTION 32: Stoppa subventioner till fossil energi. Stöd i stället förnybart.

Vi vill att Sveriges riksdag beslutar:
Att stoppa alla subventioner till fossil energi och satsar pengarna på en kraftig utbyggnad av förnybart.
Att Sverige internationellt arbetar för att stoppa subventioner till fossil energi och för ökade subventioner av
förnybart.
Att stödsystemet till förnybart i Sverige ses över.

Bakgrund:
Trots en stadigt ökad medeltemperatur på jorden och hotet om allt värre klimatförändringar
subventioneras fossila bränslen över hela jorden och Sverige är inget undantag. Detta hindrar en
snabb omställning energiförsörjning utan utsläpp av koldioxid.
Förra året uppgav Internationella valutafonden att de globala subventionerna av fossila bränslen i världen
uppgick till 1,9 biljoner dollar – vilket motsvarar 2,5 procent av världens BNP. Detta medan subventionerna av
förnybar energi uppgick till 88 miljarder dollar globalt sett.
Sveriges fordonsflotta drivs till största delen med petroleumbaserade bränslen. När det gäller elanvändningen
är den officiella bilden är att Sveriges elproduktion består av ca hälften kärnkraft, hälften vattenkraft och en
liten del vindkraft och annat förnybart och därför är vår el koldioxidfri redan nu. Men det är inte sant. Dels
produceras fortfarande fossilel i Sverige, till exempel vid kommunala Rya Kraftvärmeverk i Göteborg. Dels är
elförbrukningen, liksom klimatutsläppen, internationell och marknaden styr. Mycket billig el från kolkraftverk
importeras till Sverige samtidigt som el från svensk vattenkraft och vindkraft exporteras när detta är
lönsammast.

Priset på elcertifikaten, som ska stödja förnybart i Sverige, bestäms av tillgång och efterfrågan på en marknad.
Priset på elcertifikat är för närvarande lågt på grund av att tillgången är stor i förhållande till efterfrågan.

Författare: Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg genom Anneli Berg

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

3 tankar kring ”Motion 32: Stoppa subventioner till fossil energi

  1. brittakahanpaa

    Vilka subventioner?
    EU kan sätta en hög PRODUKTIONSSKATT / kg kol och olja som utvinnes ur kolgruvor och oljekällor inom Europa för att göra dem olönsamma så de stänger.Men det påverkar inte det som kommer från Ryssland och Norge. Man kan kanske sätta en tull-skatt per kg kol och olja som importeras. Det höjer priset för konsumenterna och det är bra, bättre än ingenting.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *