Motion 320: Nettoavräkning för egenproducerad el och uppmuntran till andelsägande