Motion 35: Bygg Norrbotniabanan snarast

MOTION 35: Bygg Norrbotniabanan snarast

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Norrbotniabanan snarast bör byggas.

EU är beredd att bidra med 40 procent av byggkostnaden för Norrbotniabanan, eftersom man
anser det vara en så viktig transportkorridor. Det rör sig om 27 mil mellan Umeå och Luleå för
23 miljarder kronor. Det är den felande länken för att kunna få full nytta av Botniabanan till
Umeå. Nu måste tågen vika av inåt landet till Norra stambanan därifrån. Den är också i så dåligt
skick att hastigheten har satts ned. Det har skett flera urspårningar. Den är kurvig och backig.

Med Norrbotniabanan byggd kunde transportkostnaderna för godset minska 30 procent och
restiden för persontrafiken halveras. Utsläppen av koldioxid skulle minska med 80.000 ton.
Näringslivet skulle vilja frakta mer med järnväg, men kan det inte därför att Norra stambanan
nått sitt kapacitetstak.

Norrbotniabanan AB, finansierad av kommuner, näringsliv och fack, har för tre tredje gången
fått nej från regeringen att biträda dem med en ansökan om EU-medel för att bygga en första mil
av Norrbotniabanan för att kunna ha tåggods till ett industriområde norr om Umeå. Motiveringen
är att Norrbotniabanan inte finns med i den nationella transportplanen. Den har dock funnits med
tidigare men plockats bort av regeringen. Inte heller finns den med i den kommande
långtidsplanen 2014-2025. Börjar inte bygget före 2020 får vi trafikinfarkt säger
Norrbotniabanan AB.

Enligt den ursprungliga kalkylen var Norrbotniabanan ytterst lönsam med en nuvärdeskvot på
0.45. För varje krona investerad tjänade man 45 öre extra. Den är nödvändig för de tunga
transporterna. Nu hotar industrin att flytta utomlands på grund av transportosäkerheten.
Trafikverket tillgodosåg dock politiska önskemål och gjorde den olönsam enligt en ny kalkyl.
För Förbifart Stockholm gjorde man tvärtom. Något mycket olönsamt gjordes till lönsamt med
nya kalkyler.

Verkligheten är att kapacitetsbristen på Norra stambanan kostar 570 miljoner om året,
ekonomiska förlusten av att inte ha byggt Norrbotniabanan är 1.740 miljoner om året och
transporterna blir 23 öre per tonkilometer dyrare. På tio år är byggkostnaden intjänad.

Med tanke på Norrlands behov av en fungerande järnväg och vårt behov av råvaror måste den
beslutade långtidsplanen (tas i mitten av mars) rivas upp, Norrbotniabanan snarast byggas och
EU-medel för det sökas. Det är en klimatpolitisk och näringspolitisk nödvändighet. Därför vill vi
ha stöd från Klimatriksdagen för det.

Härmed yrkas att Klimatriksdagen vidarebefordrar motionen till Sveriges riksdag med krav att
Norrbotniabanan snarast börjar byggas.

Författare: Hans Sternlycke, ordförande för Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *