Motion 36: Återuppbygg Västerdalsbanan

MOTION 36: Återuppbygg Västerdalsbanan

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Västerdalsbanan återuppbyggs till Sälen.

En gång gick banan efter Västerdalsälven ända till Särna. Därefter har banan rivits bit för bit. Först till
Sälen, sedan till vid Malung. Nu har det beslutats om att kapa banan till Rågsveden mellan Malung och
Vansbro.

Sälen är Sveriges största vintersportort med 60.000 bäddar, och det planeras för utbyggnad till 80.000 och
ett flygfält. Det alstrar trafik som från en större stad med åtföljande bilolyckor på en kurvig och dålig väg.
Personbilstrafiken blandas med tung lastbilstrafik från industrier och virkesterminaler rakt genom byarna,
vilket driver olyckorna ytterligare. Fiskarheden AB är en av Sveriges största trävaruindustrier, som ligger
milen innan Sälen, med bland annat export till arabländerna. Man skulle hellre fraktat med tåg än med
lastbil.

Med gods- och persontrafiken på järnväg skulle stora växthusgasutsläpp kunna elimineras och transporterna
klaras även när oljan sinar. Fraktkostnaderna skulle minskas och restiden halveras jämfört med buss.
Chartertåg i stället för flygfält vore en hållbarare idé.

I stället för för att riva ännu mer järnväg borde Västerdalsbanan återuppbyggas till Sälen. En fullgod bana
mellan Borlänge och Sälen kostar en miljard kronor. Det är billigare än väg- och flygfältsbyggen.

Härmed yrkas att Klimatriksdagen vidarebefordrar motionen med krav på att Västerdalsbanan återuppbyggs till Sälen och att den rustas till modern standard hela vägen. 

Författare: Hans Sternlycke, ordförande Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *