Motion 37: Rättvisa individuella flygkvoter

MOTION 37: Rättvisa individuella flygkvoter

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att vi behöver införa
individuella kvoter för privata flygresor.

Den enskilt största åtgärd en konsument kan göra för klimatet är att flyga så lite som möjligt. När
befolkningen i Kina, Indien med fler länder vill börja flyga i den omfattning som vi i västvärlden gör
kommer det bli uppenbart att det inte alls kan rymmas inom de klimatpåverkande utsläpp som jorden
tål. Samtidigt är frågan lite av en tabufråga, ”rör inte mitt flyg”. Inte ens miljöorganisationerna lyfter
frågan i särskilt hög grad.

Vid omfattande kriser kan ransoneringssystem behöva införas, så som exempelvis skedde i Sverige med
mat under andra världskriget. Forskare har presenterat tankar om att införa individuella koldioxidkvoter
som ett sätt att rättvist fördela de utsläpp som ryms inom hållbarhetsramarna på jordens alla invånare.
Även om politiker skulle vilja införa individuella koldioxidkvoter är det dock komplicerat ta fram ett
system som kan hantera detta.
En början till en värld med en mer rättvist fördelad koldioxidbelastning kan vara att införa individuella
kvoter för privata flygresor. Det skulle vara relativt enkelt att registrera antalet koldioxidekvivalenter i
samband med köp av flygresor.

Taket för individens klimatpåverkande flygutsläpp skulle vid införandet kunna sättas på en nivå
någonstans mellan en hållbar nivå för individuell klimatpåverkan (1-2 ton per år) och dagens
genomsnittliga svenska individuella klimatpåverkan (8 ton privat konsumtion), exempelvis 3 ton per
person och år från flygande. Den som inte använder upp sin kvot kan spara oanvända delar till
kommande år, för att kunna samla ihop till en långväga flygresa mer sällan. I kommande steg kan taket
sänkas, exempelvis vart fjärde år.

Vi kan sätta Sverige på klimatkartan genom att bli först med att genomföra individuella flygkvoter. Andra
länder har lätt att följa efter.
Kvoterna kan i ett nästa steg vidareutvecklas genom att addera fler konsumtionsområden där
västvärldens genomsnittliga utsläpp är större än en hållbar nivå.

Författare: Ingela Dahlin

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *