Motion 38: Ge klimatmärkningen högsta prioritet

Motion 38 har arbetats samman med motion 92 till motion 307

 

MOTION 38: Ge klimatmärkningen högsta prioritet

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att arbetet med att klimatmärka alla produkter bör ges hög prioritet, såväl i vår nationella politik som i EU.

Vår livsmedelskonsumtion står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Även annan
konsumtion orsakar stora utsläpp, såväl vid produktionen som vid transporterna.
Som konsumenter har vi svårt att jämföra olika varor ur miljösynpunkt. Ofta vet vi inte något
om hur mycket växthusgaser som själva odlingen eller tillverkningen orsakat eller hur mycket
utsläpp som transporten av produkten medfört.
Det pågår arbete med att klimatmärka livsmedel. Det finns exempel på restauranger som
klimatmärkt sin meny, På sikt bör det vara möjligt att på liknande sätt klimatmärka alla
produkter.

Jag föreslår att riksdag och regering ska högprioritera arbetet med att klimatmärka alla produkter.

Författare: Nils E Eriksson

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *