Motion 39: CO2-lagring från Sveriges största punktkällor

MOTION 39: CO2-lagring från Sveriges största punktkällor

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att de största
punktutsläppen av koldioxid i Sverige ska förses med teknik för koldioxidavskiljning och lagring s.k.
CCS-teknik. Förslagsvis med start på de allra största. Jag anser att Svenska staten och/eller överstatliga
instanser ska finansiera tekniken.

Bakgrund:
Ska vi klara tvågradersmålet så måste vi pumpa ner CO2 i marken, det säger både IPCC, IAEA och OECD.
Tekniken finns redan på plats. Den har använts i decennier i oljeindustrin för att skapa övertryck i källorna
och därmed få upp mer olja. Tekniken kallas CCS, Carbon Capture and Storage. Nu behöver vi använda
samma teknik för att göra klimatnytta istället för klimatskada.

Att undanhålla CO2 från atmosfären från fossila källor har en uppenbar anledning. Att inte öka halten
CO2. Men att undanhålla CO2 från förbränning av biomassa gör en minst lika stor klimatnytta. Då
biomassa växer binds kolet från atmosfären till växterna. När biomassan förbränns och koldioxiden sedan
undanhålls från atmosfären har vi åstadkommit en CO2 sänka. Jag yrkar därför på att alla stora punktkällor
av koldioxid som vi inte kan eller bör avvecklas förses med CCS teknik. Oavsett om de förbränner fossilt
kol eller biomassa.

Det är viktigt att det finns en ledstjärna i den politiska debatten kring CCS att all förbränning av fossilt kol
bör upphöra. Tekniken får inte användas som en ursäkt att fortsätta konsumera fossilt kol. Men om vi
skulle fortsätta att förbränna fossilt kol, vilket vore mycket olyckligt, så finns det lika stor anledning att
tillämpa CCS-teknik på anläggningar som förbränner fossilt kol eller biomassa.

Det är enklare att finansera CCS teknik och annan dyr reningsteknik på stora anläggningar än små. Detta
är anledningen till att CCS tekniken bör finansieras av statlig och/ eller överstatliga instanser. Om det
kommer att åligga ägaren av förbränningsanläggningen att själv finansiera CCS-tekniken har man skapat
incitament att skapa många små anläggningar istället för få stora. Detta vore mycket kontraproduktivt för
klimat och miljö.

Författare: Markus Steen

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 39: CO2-lagring från Sveriges största punktkällor

  1. Fredrik Cederstav

    Markus har helt rätt och detta är en viktig åtgärd som kommer vara nödvändig för att klara 2-graders målet. Det finns dock nackdelar med CCS. Ännu bättre är BECCS som innebär att man knyter utsläpp från biobränsle till koldioxidlagring. Med det konceptet så ”dammsuger man atmosfären ” från CO2. Det är dags att snarast börja provborra borrhål i Sverige oavsett och det pågår redan initiativ för detta. /Fredrik

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *