Motion 40: Varför använda annat än solenergi för att värma vatten på sommaren?

MOTION 40: Varför använda annat än solenergi för att värma vatten på sommaren?

Trots att Sverige har stor solinstrålning halvårsvis så värms det mesta tappvattnet med hjälp av
förbränning eller uppvärmning med el i någon form även under sommarhalvåret. Solenergin som
strålar på ett bostadshustak skulle i många fall räcka för att tillgodose varmvattenbehovet till de
som bor i huset flertalet av dagarna på sommarhalvåret.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att man ska
införa incitament som gör det ekonomiskt fördelaktigt att installera solvärmefångare eller/och
solceller på bostadshustak där detta är tekniskt fördelaktigt. Målet bör vara att på stor del av
sommarhalvåret ska solens energi värma allt tappvatten i Sverige.
Incitament bör utformas så att både hus med lokal uppvärmning samt fjärrvärmeanslutna hus,
både villor och flerfamiljshus, ska få sin värme från solinstrålning på sommarhalvåret.

Om det är mest fördelaktigt att bygga solvärmeanläggning eller om det är mer fördelaktigt att
installera solceller för att producera el som i sin tur värmer vattnet bör avgöras från fall till fall
efter rekommendationer som bör tas fram. Solvärmeanläggningar drar effektivare nytta av
solenergin men producerad el kan även användas till annat. Den solenergi som strålar ner på tak
och andra konstruktioner bör tas till vara i så hög grad som möjligt och så effektivt som möjligt.

Klimatet vinner på detta genom att mindre bränsle bränns och att mindre CO2 då släpps ut i
atmosfären.

Författare: Markus Steén

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 40: Varför använda annat än solenergi för att värma vatten på sommaren?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *