Motion 41: Lagstiftning om minskning av import av fossila bränslen