Motion 42: Ta bort uttagsskatten för vindkooperativ

MOTION 42: Ta bort uttagsskatten för vindkooperativ

För några år sedan tolkade skatterättsnämnden lagen om ekonomiska föreningar och kom fram till att vindkraftskooperativ ska betala så kallad uttagsskatt, det vill säga att mellanskillnaden mellan det pris föreningens medlemmar betalar för den el som kommer från det gemensamt ägda vindkraftverket och marknadspriset på el ska beskattas. Detta har i sin tur lett till att nya vindkraftkooperativ under bildande har haft problem med att rekrytera medlemmar, och att en hel del planerade vindkooperativ aldrig har kommit igång med sin verksamhet.

Lagstiftningen är relativt tydlig, den säger att produkter i ett företag eller förening som ägarna tar ut för ett rabatterat pris ska beskattas. Skatterättsnämnden har ansett att vindkraftskooperativ är en typ av producentkooperativ, som producerar el för konsumenter på elmarknaden. Vindkooperativ är emellertid konsumentkooperativ, och all el som produceras går till medlemmarna. Därför är skatterättsnämndens tolkning inte rimlig.

Medlemmarna i vindkooperativ har investerat i vindkraftverket, och har vid sidan om det pris de betalar för den egenproducerade elen även en kapitalkostnad; räntor och amorteringar på de lån som tagit för att köpa andelarna i vindkooperativet. Det kan närmast jämföras med en bostadsrättsförening där medlemmarna köper sina lägenheter och sedan vid sidan av räntor och amorteringar på lån betalar en månatlig avgift för att täcka kostnaderna för drift och underhåll av fastigheten. Det är exakt samma princip som används i Vindkooperativa föreningar.

I lagstiftningen är bostadsrättsföreningar undantagna från uttagsbeskattning. Samma sak bör rimligen göras även för vindkooperativ. 

Vi yrkar därför att vi vill att Klimatriksdagen uppmanar våra partier att: lagstiftningen ändras så att Vindkooperativ, och även andra kooperativt ägda kraftverk som producerar el för medlemmarnas eget bruk, undantas från så kallad uttagsbeskattning.

Författare: Affe Gustafsson och Tore Wizelius

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 42: Ta bort uttagsskatten för vindkooperativ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *