Motion 44: Begränsa Försvarsmaktens beslutanderätt för vindkraft

Motion 44 har dragits tillbaka till förmån för motionerna för nr 29 och 57

 

MOTION 44: Begränsa Försvarsmaktens beslutanderätt för vindkraft.

Försvarsmakten har angett stora områden, betydligt större än i andra länder, där vindkraft kan störa försvarets verksamhet och där vindkraftverk inte får uppföras. Försvarsmakten behöver inte motivera sina beslut.

Eftersom vindkraft och annan lokalt producerad förnybar energi även är till fördel för landets försvar, eftersom behovet att importera energiråvara minskar, bör Försvarsmakten åläggas att anpassa den militära utrustning som den anser bli störd av vindkraft, så att den klarar sina uppgifter även när vindkraftverk installeras, så att försvarets hinder motsvarar de som gäller i andra länder.

Vi yrkar därför att Klimatriksdagen uppmanar våra riksdagsmän att: riksdagen ålägger Försvarsmakten att anpassa sin utrustning så att den fungerar även i ett modernt samhälle med ett förnybart energisystem.

Författare: Affe Gustafsson och Tore Wizelius

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 44: Begränsa Försvarsmaktens beslutanderätt för vindkraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *