Motion 45: Lokalt ägande av vindkraft

MOTION 45: Lokalt ägande av vindkraft.

Danmark har lagstiftat om att minst 20 procent av vindkraftsanläggningar som byggs på land ska erbjudas till lokalt ägande. En projektör som bygger en vindpark med 10 vindkraftverk är alltså skyldig att erbjuda lokala medborgare och företag att få köpa två av dessa verk, till självkostnadspris.

Lokalt ägande har många fördelar. Om de som bor i närheten av vindkraftverk även själva får nytta av dem, ökar acceptansen. En betydande del av pengarna som vindkraften skapar stannar kvar i området där vinden utnyttjas, och bidrar därmed till regional utveckling. Det ger alltså en samhällsekonomisk nytta. När en sådan lag finns och fungerar i vårt grannland Danmark, bör det fungera även i Sverige.

Vi yrkar därför att Klimatriksdagen uppmanar vår riksdag att: En lag stiftas som ålägger vindkraftsprojektörer i Sverige att erbjuda minst 20 procent av alla nya vindparker till lokalt ägande.

Författare: Affe Gustafsson   Tore Wizelius.
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *