Motion 46: Nettoavräkning för egenproducerad el

Denna motion är sammanslagen med motionerna 70 & 96 för att bilda motion 320

 

MOTION 46: Nettoavräkning för egenproducerad el.

Numera är de som producerar egen el med solceller eller små vindkraftverk på sina fastigheter och flertalet av nätbolagen som får ta hand om eventuella överskott som matas ut på elnätet, överens om att verklig nettomätning bör införas. Nettomätning innebär att elmätaren går baklänges när el matas ut på elnätet från en solcellsanläggning eller ett vindkraftverk, om storleken är högst 45 kW, och den totala produktionen per år inte är större än den egna förbrukningen.

Därför är det svårt att förstå att en lagstiftning som fastställer denna rätt ännu inte har införts, utan att man istället använder skatteavdrag som bara kan användas av vissa, främst villaägare.

Fördelarna med nettomätning är många, det påskyndar utbyggnaden av förnybar energi, omställningen till ett smart energisystem, och minskar kostnaderna för administration.

Vi yrkar därför att Klimatriksdagen uppmanar våra riksdagsmän att:
Genomföra en lag som fastställer en rätt till verklig nettomätning snarast införs.

Författare: Affe Gustafsson Tore Wizelius
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 46: Nettoavräkning för egenproducerad el

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *