Motion 47: Inför Planeringsmål för vindkraft

Motion 47 har dragits tillbaka av författarna

 

MOTION 47: Inför Planeringsmål för vindkraft.

Riksdagen fattade i juni 2009 beslut om en planeringsram på 30 TWh vindel till 2020, varav 10 TWh till havs. Det är en ambitiös ram, men en planeringsram förpliktar till intet, om det inte utgör ett mål. Det extremt osäkra stödsystem vi har i Sverige, där såväl elpriser, certifikatpriser som vindens energiinnehåll kan variera kraftigt, finns inga verkningsfulla medel att fylla denna planeringsram. Om beslutet ändras till att gälla ett planeringsmål, betyder det att inte bara kommunernas planering, utan också de ekonomiska styrmedlen måste utformas så att detta mål faktiskt kan uppnås.

Vi yrkar därför att Klimatriksdagen ställer sig bakom att uppmana:
Riksdagen att fatta beslut om ett planeringsmål för vindkraft på 30 TWh vindel till 2020, varav 10 TWh till havs.

Författare: Affe Gustafsson Tore Wizelius
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 47: Inför Planeringsmål för vindkraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *