Motion 49: Balanskrav på ett år för egenproducerad vindkraft