Motion 50: Förtydliga artskyddsförordningen

Motion 50 har dragits tillbaka till förmån för motionerna för nr 29 och 57

 

MOTION 50: Förtydliga artskyddsförordningen.

Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden. Artskyddsförordningen har tillkommit för att fylla detta syfte. Det största hotet mot den biologiska mångfalden och hotade arter är emellertid den pågående klimatförändringen. Utbyggnad av vindkraft och annan förnybar energi bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, vilket bromsar klimatförändringen och därmed bidrar till att bevara den biologiska mångfalden.

En hel del vindkraftsprojekt har emellertid stoppats eller överklagats med hänvisning till artskyddsförordningen. Att ett fåtal individer av skyddade arter förekommer på en plats i närheten av en planerad vindkraftspark, har anförts som skäl att med tillämpning av artskyddsförordningen avstyrka tillstånd. Det bör därför klargöras att artskyddsförordningen ska tolkas så att projekt utgör ett hot mot artens (populationens) fortlevnad kan avstyrkas, medan projekt som bara bedöms utgöra en risk för enstaka lokala exemplar av en hotad art inte kan avstyrkas. Denna tolkning rekommenderas också i den vetenskapliga syntesrapporten Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss (Vindval, rapport 6467) från Naturvårdsverket.

Vi yrkar därför att Klimatriksdagen ställer sig bakom att Artskyddsförordningen förtydligas så att det klargörs att skyddet avser arternas populationer, och inte enstaka lokala exemplar av en skyddad art.

Författare: Tore Wizelius  och Affe Gustafsson
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 50: Förtydliga artskyddsförordningen

  1. Karin Stenholm

    Här har jag en invändning. Många av de arter som skyddas av artskyddsförordningen är så pass klämda att enstaka exemplar inte är oviktiga för artens överlevnad. Jag tror inte att vi behöver bygga vindkraftverk just där det finns känsliga arter eller annan känslig natur. Det finns andra platser. Vindkraftverk skulle till exempel kunna finnas i industriområden i mycket högre grad än de gör idag.

    Svara
  2. Svante Peterson

    Om det är en skyddad art så bör varje exemplar skyddas. Det är hela syftet med att skydda en art. Jag anser att den nuvarande tolkningen av artskyddsförordningen är bra och att denna motion avslås.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *