Motion 51: Ett partiöverskridande klimatpolitiskt åtagande

Motion 51 har arbetats samman med motion 1 till motion 311

 

MOTION 51: Ett partiöverskridande klimatpolitiskt åtagande.

Vi yrkar att Klimatriksdag 2014 framför till Sveriges riksdag att riksdagen ska verka för att ett
partiöverskridande klimatpolitiskt åtagande ska komma till stånd

Ett sådant åtagande bör ha karaktär av en långsiktig överenskommelse, i likhet med budgetreglerna och
pensionsöverenskommelsen m m. Ett beslut som fattas av riksdagen och som utgör ett riktmärke för en
långsiktig klimatpolitik på alla nivåer för att börja reducera och på sikt helt få bort växthusgasutsläppen
för Sveriges del under de närmaste decennierna. Sverige är ett land som har förutsättningar att gå i
bräschen för en omställning, och kan utgöra en motor för andra länder att gå samma väg.
Ett sådant klimatpolitiskt åtagande ska vara styrande för alla politiska majoriteter i riksdagen under
många år framåt. Medlen för att uppfylla åtagandet kommer att kunna och få skifta, beroende på
politiskt parti. Men det är nödvändigt att bryta den nuvarande tystnaden från politik och media. Ett
sådant åtagande från riksdagen lyfter problemet, möjliggör en retorik som ger legitimitet åt politikernas
engagemang och förslag, och förbereder samhället (näringsliv, medborgare, konsumenter, media mm) på
den omställning när det gäller bland annat energiförsörjning och energiutnyttjande som vi vet kommer
att vara nödvändigt.

Det är inte kunskap som saknas nu, utan politisk handling. Det är folkrörelsernas uppgift att påverka
politiken i denna riktning. Klimatriksdag 2014 i juni i Norrköping är ett bra tillfälle att få en bred samling
kring detta förslag.

Klimataktions årsmöte 2014 ställer sig bakom denna motion till Klimatriksdag 2014, har själv
beslutat att verka för att få till stånd ett brett, partiöverskridande klimatpolitiskt åtagande, och
stödjer aktuella tankar och förslag som leder dit.

Författare: Karin Wahlgren, Elisabet Strand, Marcela Bravo och Elisabeth Edsjö
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 51: Ett partiöverskridande klimatpolitiskt åtagande

 1. Agne Svanberg

  Ja det är nödvändigt, om vi skall uppnå resultat inom rimlig tid!

  Redan Olof Palme sa på sin tid med anledning av Romklubbens bok ”Tillväxtens gränser” 1972 (omarbetad 2004) att budskapet i boken var helt rätt, men att han, om han tog upp det på sin politiska agenda, inte skulle ha en chans att bli omvald. Detta är demokratins dilemma. Den stora majoriteten av befolkningen har ett alltför kortsiktigt perspektiv och prioriterar den egna plånboken och Sverigefrågor högre än globala frågor.

  Titta gärna på https://urplay.se/Produkter/179422-Varlden-Hallbarhetens-grans, som ger en bild av problematiken.

  Agne Svanberg

  Svara
 2. Lars Fredriksson

  Så rätt!
  Ett exempel från vardagspolitiken:
  Jag driver ett ideellt miljöprojekt med studerande från LiU.
  Alla jag talat med inom kommunen, tjänstemän och politiker, tycker projektet är angeläget att satsa på, men pengar finns inte.
  Jag presenterade för Miljöpartiet: ”Jättebra, men förstås kan vi inte bidra med pengar.”– ”Det är ok, men kanske vi kan få ta med er logga i lanseringenav projektet?”– ”Nej då kan ni få andra partier mot er:”
  Hos Centern nämnde jag att Miljöpartiet gillar: ”Nej, inte ska vi samarbeta med dem, det är ju deras röster vi ska ta!”
  Demokrati 2014?
  Sen visar det sig att alla jobbar i sina egna ”stuprör”. Tvärfunktionellt samarbete finns inte. Det finns lokalt minst ett tiotal kommunala och nationella program för miljön. Men tyvärr, mycket av medlen, pengar och personal, går åt till den egna organisationen. Och det kostnadseffektiva samarbetet över gränserna finns sällan. För att komma till rätta med detta måste arbetet bedrivas även tvärs linjeorganisationerna och kompletteras med en matrisorganisation. Projekt med klara mål och krav på måluppfyllelse måste till. Projektgrupper med stark ledning och med personal från flera områden och kompetenser inom miljöarbetet måste fokuserat samarbeta mot miljömålens uppfyllelse. Tidpunkten för tex uppfylld nollvision och koldioxidneutralitet flyttas bara framåt.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *