Motion 52: Fastighetsskatten från vindkraft till kommunerna

MOTION 52: Fastighetsskatten från vindkraft till kommunerna.

Utbyggnaden av vindkraft medför en hel del kostnader för kommunerna, i form av planering,
tillståndshantering med mera. Kommunerna får däremot inga intäkter från vindkraften när den väl
kommit i drift, utom i de fall som kommunerna eller kommunala bolag är delägare i
vindkraftsanläggningarna.

Vindkraftverk debiteras liksom andra kraftverk en årlig fastighetsskatt för elproduktionsanläggning.
Denna skatt går till statskassan. Denna skatt borde i stället tillfalla kommunerna. Det skulle samtidigt
göra kommunerna mer positivt inställda till vindkraft.

I Norge tillfaller fastighetsskatten liksom en del annan skatt kommunerna där kraftverken är belägna. I
Tyskland har man nyligen ändrat skattereglerna så att en del av bolagsskatten för vindkraftverk går till
kommunerna där verken står, och inte till den kommun där vindkraftverkens ägare är registrerade.

Det enklaste sättet att ge kommunerna del av intäkterna från vindkraft är att ändra lagen så att
fastighetsskatten för vindkraft går till de kommuner där vindkraftverken är lokaliserade i stället för till
statskassan.

Vi yrkar därför att våra partier lagstiftar om att: Fastighetsskatten för vindkraft ska tillfalla de kommuner där vindkraftverken är lokaliserade.

Författare: Affe Gustafsson och Tore Wizelius

 
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *