Motion 53: Förse klimatskadande flygresor med varningstext

MOTION 53: Förse klimatskadande flygresor med varningstext.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda
att annonser för klimatskadande flygresor ska förses med varningstexter.

Våra flygresor orsakar stora utsläpp av växthusgaser.
De flesta svenskar har av allt att döma ett lågt intresse för att genom ändrade resvanor
minska utsläppen.
Dagstidningars, tidskrifters och reseföretagens förföriska reportage om och annonser
för miljöskadliga flygresor är dagliga och omfattande. De får oss gärna att tro, att
resorna inte utgör något problem. Fortfarande torde många vanliga resenärer vara
okunniga om flygresornas klimateffekter, Genom varningstexter i annonserna skulle
många få bättre förståelse.

Reklamen för hälsovådliga varor som tobak och alkohol är i vårt land föremål för
stränga regler. Cigarettpaket liksom annonser för alkohol måste innehålla en
varningstext. Reklam för klimatskadande aktiviteter borde också innehålla någon
varning.

Jag föreslår att resereportage som handlar om flygresor måste innehålla en uppgift om hur många kilo
växthusgaser resan beräknas orsaka. Annonser om flygresor måste dels innehålla uppgift om hur många kilo växthusgaser
resan beräknas orsaka, dels varningstext som t.ex. ”Flygresan kan skada dina barn och
barnbarn”

Författare: Nils E Eriksson

 
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *