Motion 54: 100% Förnybart Vattenfall

Motion 54 har arbetats samman med motionerna 67 och 100 till motion 304

MOTION 54: 100% Förnybart Vattenfall

 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att staten måste ta sitt
ansvar för Vattenfall. Statliga Vattenfall bör krävas på en omställningsplan som visar hur de ska fasa ut
all fossil energi och ställa om till en 100 % förnybar energiproduktion till 2030. Avvecklingen av kolkraft
bör ske via stängning av kolkraftverken och ej via försäljning.

Bakgrund
Vattenfall är till 100 % ägt av svenska staten och det är den svenska regeringen som, genom bland annat
ägardirektiv, styr företagets satsningar. Nuvarande och föregående regeringar har låtit Vattenfall bli det
ohållbara och klimatförstörande företag som det är idag.

Problem
Vattenfall hade under 2013 utsläpp på 88,4 miljoner ton koldioxid vilket ska jämföras med utsläppen
från hela Sverige som under 2011 låg på 49 miljoner ton koldioxid. Samtidigt som Vattenfall alltså redan
nu har nästan dubbelt så stora utsläpp som Sverige så planeras fem nya brunkolsgruvor i östra Tyskland.
De nya gruvorna innehåller totalt 1,2 miljarder ton brunkol vilket motsvarar lika mycket koldioxid.
Svenska politiker kan aldrig påstås ta ett klimatansvar så länge de inte gör något åt Vattenfalls enorma
utsläpp.

Lösningar
Den svenska regeringen bör så snart som möjligt ge Vattenfall nya ägardirektiv som innebär att
företaget ska ta fram en omställningsplan för att skapa:
Ett fossilfritt Vattenfall: Vattenfalls planer på fem nya kolgruvor i Tyskland
måste stoppas och all fossil energiproduktion fasas ut.
Ett hållbart Vattenfall: Vattenfall måste få ett nytt ägardirektiv där det tydligt
slås fast att Vattenfalls mål är en 100 % förnybar energiproduktion till 2030.
Ett ansvarsfullt Vattenfall: Vattenfall ska ta sitt klimatansvar genom en
miljömässigt hållbar avveckling av existerande kolkraftverk istället för att
skjuta över problemet till någon annan genom försäljning.

Författare: Emma Petersson
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 54: 100% Förnybart Vattenfall

  1. Petra

    Det borde ju vara en självklarhet, men när regeringen inte verkar anse det så är det bra om vi kan framföra motionen till politikerna. Motionen borde också kunna slås ihop med motion 67 som är i stort sett identisk.

    Svara
  2. brittakahanpaa

    Nej, ändra årtalet till 2020.____________________________________________Kan Tyskland avveckla 17 ? kärnkraftverk till 2020, så kan vi avveckla 9 st till 2020. (Oskarshamn 1 funkar väl inte, de har redan ansökt om att få stänga det) )Varför ska Sverige vänta till 2030?

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *