Motion 55: Stöd forskning och utbildning om klimatvänlig ekonomi

MOTION 55: Stöd forskning och utbildning om klimatvänlig ekonomi.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda
att regeringen, via forskningspropositioner, regleringsbrev och stöd/styrning av svensk forskning
och högre utbildning, säkerställer att klimatförändringarna och deras konsekvenser aktualiseras,
analyseras och påverkar forskning och högre utbildning inom ämnet ekonomi.

Bakgrund: Klimatfrågan genomsyrar allt mer av naturvetenskapen, både i forskning och högre
utbildning. Tekniker och samhällsvetare är också uppe på banan, både när det gäller studier och
forskning.

Inom den ekonomiska vetenskapen är det sämre ställt. Med undantag för några få
miljöekonomiska forskare och forskningsmiljöer är klimatfrågan i stort sett frånvarande. Inom
mainstream-ekonomin dominerar en tillväxtfixerad teoribildning som helt bortser från de krav
klimatförändringarna ställer på våra samhällen. Den stora majoriteten av ekonomisk forskning
tycks bedrivas i en bubbla, helt avskild från den fysiska verkligheten. Ekonomer resonerar och
agerar som om ekologiska kriser, miljöfrågor och klimatkrisen inte på något sätt berör deras
disciplin.

Det här är farligt, eftersom ekonomer har mycket stort inflytande på politiker och politikens
utformning. Ett exempel är att vi fortsätter att mäta samhällets prestationer med det missvisande
och hårt kritiserade BNP-måttet.

Här behövs en kraftig kursändring i riktning mot en ekonomi för ett hållbart och klimatneutralt
samhälle. Forskare i ekonomi måste våga kritiskt granska grunderna för sin egen vetenskap, inte
minst det gängse tillväxtbegreppet, i relation till ekologi. Annars riskerar många av de åtgärder
som vidtas att förbli utanpåverk och plåster på såren. Utan ett grundläggande förändrat synsätt,
och därmed ny kunskap, inom ekonomin, blir ett hållbart samhälle svårt att nå.

Författare: Anika Agebjörn

 
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 55: Stöd forskning och utbildning om klimatvänlig ekonomi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *