Motion 56: Utveckling och hållbarhet istället för tillväxt

MOTION 56: Utveckling och hållbarhet istället för tillväxt.

Yrkande:
Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till de folkvalda och andra berörda
myndighetspersoner att samhällets utvecklingsstyrka och det politiska
tänkandet måste utgå från faktorer som visar hållbarhet och
omställningsförmåga och inte från Bruttonationalprodukten som är ett mått
som inte fungerar i detta avseende. Det innebär bl. a att man inte enbart tar
hänsyn till värdet i pengar av de varor och tjänster som produceras på
marknaden. Man måste också räkna in:
– den kapitalförstöring som sker genom förbrukning av ändliga resurser
som råvaror och icke förnyelsebara energireserver och den miljöskuld vi
drar på oss genom att släppa ut föroreningar
– allt som händer utanför marknaden, i hushållen, genom frivilliginsatser och
ideell verksamhet.
– effekterna eller bristen på effekter på välfärdsområden som hälsa,
utbildningsnivå, demokratiutveckling, minskad fattigdom och rättvisare
fördelning av resurser.

Det kräver en drastiskt – revolutionerande – förändrad världsbild med ny ekonomisk
världsordning och förändring av de värderingar vi lever efter. Istället för att leva för att
nå ekonomisk framgång, makt, berömmelse och konkurrensfördelar och ladda materiella
ting med sociala och psykologiska värden måste vi omfattas av värden som solidaritet,
rättvisa, medkännande, långsiktighet och hushållning med jordens resurser.

Bakgrund
En genomgång av vad forskare och samhällsanalytiker säger om tillståndet
för jorden och mänskligheten och om de hot och utmaningar världen står
inför skrämmande och alarmerande slutsatser. De två centrala systemen för
vår civilisations överlevnad, ekosystemet och det sociala systemet, hotas av
sammanbrott.

Hoten kan sammanfattas i fyra stora krisområden: Resurskrisen, miljö- och
klimatkrisen, den ekonomiska krisen samt solidaritets- och moralkrisen eller
värderingskrisen.

Vi menar att en annan och hållbar värld inte bara är möjlig utan nödvändig
och att det brådskar, att det är sent på jorden. Klimathotet är visserligen en
viktig och överhängande fråga men ändå bara en del av hela miljöhotet.

Krisområdena är beroende av varandra och förstärker varandra. Och
strategierna att möta dem politiskt, ekonomiskt och värderingsmässigt är
likartade och också beroende av varandra. Därför måste alla de stora hoten
mot mänsklighetens överlevnad mötas med en samlad front.

Vi tror att politikerna underskattar den kunskap och den beredskap och de
värderingar som finns bland människor för att vända på världen. Det är
nödvändigt att det demokratiska systemet börjar bilda opinion och visar sig
förmöget att hantera vår tids stora ödesfrågor.
Vi är medvetna om att det är en utomordentligt krävande utmaning för de
vetenskapliga, ekonomiska och politiska systemen.
Men vad är alternativet?

Författare: Åsa Berge Sandgren, Hans Andersson, Ingemar Berglund, Lars-Olov
Brorson, Ingevi Fall, Sven Larsson, Lena Linder, Håkan Sternberg
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 56: Utveckling och hållbarhet istället för tillväxt

  1. Fredrik Cederstav

    Delar av detta låter bra bl.a. Med avseende på mätetal för länder. MEN detta är inte ett konkret förslag. Dessutom så är inte all tillväxt av ondo. Tänk att tillväxt handlar mycket om att skapa nya, bättre och mer energisnåla tjänster och produkter. Så tillväxt är på ett sätt det vi håller på med nu, d.v.s utveckla nya och smartare ideer.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *