Motion 56: Utveckling och hållbarhet istället för tillväxt