Motion 58: Underlätta för den klimatsmarta biogasen

MOTION 58: Underlätta för den klimatsmarta biogasen

Jag vill att klimatriksdagen till våra folkvalda och andra berörda framför att det behövs en övergripande,
långsiktig och tydlig nationell strategi för produktion av biogas där stora anläggningarna ger draghjälp åt
mindre företag och att företagen tillsammans utvecklar ett gemensamt nät för distribution av klimatsmart
biogas ut till ett nät av tankställen.

Jag vill också att klimatriksdagen till våra folkvalda och andra berörda framför att nödvändiga
stimulansmedel behövs för att förverkliga ett gemensamt distributionsnät bör övervägas.

Produktion av klimatsmart biogas är högaktuell. Totalt finns ca 200 anläggningar i Sverige för produktion
av biogas. De flesta finns i våra större kommuner, med bland dessa 200 finns ett 30-tal lantbruksföretag
ute på landsbygden som kämpar för att av gödsel och livsmedelsavfall producera biogas för el, värme och
fordonsgas. Produktionen av biogas minskar samtidigt lantbrukets egen klimatpåverkan.

År 2003 fanns i Sverige 3.000 gasfordon. År 2013 var antalet gasfordon enligt Wikipedia nära 50.000 i
vårt land, varav 44.100 personbilar och lätta lastbilar, 2.200 bussar och drygt 700 tunga lastbilar. En
utveckling som ökat de senaste åren. Även naturgasdrivna fordon finns sannolikt med i denna statistik. En
självklar målsättning bör vara att alla fordon som används i samhällets tjänst skall drivas av klimatvänlig
biogas och att användning av fossilberoende drivmedel fasas ut. Detta är en hörnpelare för att även
privatbilismen i större omfattning kan övergå till biogasdrivna bilar.

Helt naturligt är det något lättare för kommuner att hitta styrmedel, finansiering och lönsamhet för sina
oftast stora anläggningar än för enskilda biogasproducenter, som är hänvisade till att klara sina
investeringar helt i egen regi. Med en övergripande strategi och nödvändiga stimulansmedel från
samhällets sida kan biogasföretagen tillsammans utveckla ett fungerande nät för distribution av biogas ut
till ett nät av tankställen.

Ute på lantbruken är gödsel från gårdarnas djur och annat biologiskt material värdefulla råvaror för
energiproduktion i första hand för gårdarnas egna behov av energi men också en potential för att bidra till
samhällets totala energiförsörjning. Produktion av biogas på djurgårdarna ger klimatsmart energi, bidrar
till ett ökat kretslopp och minskar risken för kväveläckage. Biogas från djurgårdar blir en ny näringsgren
för landsbygden som skapar arbetstillfällen och affärsmöjligheter. Luktfri gödsel blir en restprodukt som
med gott näringsvärde ger jordförbättring och minskar kväveberoendet. Här finns en stor potential att
utveckla.

Författare: Hans-Erik Karlsson

 
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 58: Underlätta för den klimatsmarta biogasen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *