Motion 62: Arbetstidsförkortning nödvändigt för klimatets skull

MOTION 62: Arbetstidsförkortning nödvändigt för klimatets skull

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att arbetstiden ska förkortas och sextimmarsdag blir normalarbetstid.

Den sista arbetstidsförkortningen skedde 1973 när vi fick 40-timmarsvecka. Fem år senare fick vi fem
veckors semester. Vår produktivitet har hela tiden ökat. BNP per invånare har nära dubblats i fast
penningvärde under dessa 40 år. Men välståndet har tagits ut i ökad konsumtion, inte i ledig tid. Det klarar
inte jordens miljö längre. Minskad arbetstid är kanske den viktigaste klimatfrågan. Mer arbetstid ger mer
konsumtion och med det ökad växthusgasutsläpp.

Den ökade av produktiviteten har inte löntagarna helt fått del av. De har bara fått se sina reallöner öka med
knappt två tredjedelar. Kapitalet har fått en ökande andel av BNP. Samtidigt har löneskillnaderna ökat. Vi
har fått ett orättvisare samhälle.

Då är det ett orimligt argument att vi inte har råd med arbetstidsförkortning, att det blir för dyrt. Vi måste
begränsa oss till hållbart konsumtionsutrymme och fördela det så att envar ändå kan leva väl. Minskade
skillnader ger därtill ett effektivare och lyckligare samhälle. Det är inte konsumtionen som gör oss lyckligare,
när vi har livets nödtorft. Svenskarna var som lyckligast enligt lyckoindex på 70-talet, när konsumtionen var
mycket mindre. Det som gör livet värt att leva är vår familj och våra vänner, och att vi har något att leva
för.

Det finns stora vinster med kortare arbetstid. Kostnader för lokaler och utrustning kan sänkas om man kan
använda dem tolv timmar i stället för åtta, kollektivtrafik, spår- och vägkostnader bli billigare genom
jämnare resflöden och trängselkostnaderna mindre. Arbetstidsscheman kan göras bättre utan
timanställningar. Man får bättre hälsa och mindre sjukskrivning. Familjerna får lättare att pussla ihop sin tid,
och mer tid för barn och anhöriga. Det är en demokratireform. Med mer egen tid underlättas engagemang i
politik och föreningar. Möjligheten att starta egen verksamhet ökar.

Man kan diskutera hur arbetstidsförkortningen skall göras, och om individerna skall ha kompensation för att
gå ner i arbetstid. Överföring av skatter till andra skattebaser än inkomstskatter, och i synnerhet för låga
inkomster, till andra skattebaser borde räcka som kompensation. Det är nödvändigt med lägre
lönekostnader för att få mer av arbetskrävande innehåll och mindre av materiell konsumtion. Fler kan få
arbete, och offentlig personalintensiv verksamhet blir billigare, vilket därmed minskar behovet av
skatteintäkter.

Kanske kan man göra en gradvis övergång smidigare genom att göra sextimmarsdagen till normalarbetstid,
men öka på tillåten övertid med två timmar, mellanskillnaden. Om man fortsätter att arbeta åttatimmarsdag
kommer mellanskillnaden mellan sex och åtta timmar ge övertidskompensation vilket gradvis kommer
minska lusten arbetsplanera efter åttatimmarsdag.

Författare: Hans Sternlycke

 
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 62: Arbetstidsförkortning nödvändigt för klimatets skull

  1. sarahjak

    Bra motion!
    Kan man inte börja med att människor ska ha rätt att arbeta deltid? Många som idag vill jobba deltid kan inte för att de bara har valet 100% eller gå.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *