Motion 63: Utöka den miljö- och klimatrelaterade informationen

MOTION 63: Utöka den miljö- och klimatrelaterade informationen

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att:

Kommunikationen av miljörelaterad information till folket är idag bristfällig. En stor del av befolkningen
har enbart kommersiell media som källa till miljö- och klimatrelaterad information. Genom den kanalen
väljer man sin läsning efter intresse, och risken för skepticism och minskad trovärdighet är stor. Där
blandas även informationen med andra budskap som uppmanar till ökad konsumtion och scenarion där
klimathotet är ett icke-problem vilket skapar förvirring.

Samhället står inför kommande förändringar och dessa kommer inte att genomföras friktionsfritt. Med
en transparent dialog och seriös information kan man så snart som möjligt förbereda befolkningen på de
kommande ändringarna. På detta sätt kan man i högre grad få medhåll och förståelse för omställningen,
då medvetenheten om det kollektiva problemet ökar.

Detta kan styras på tre sätt:

1. Direkt information från regeringen i form av TV-reklam och utskick, där man informerar om hur
allvarlig situationen är och att en del förändringar i samhället är under utredning. På så sätt ökar
trovärdigheten och ethos bakom budskapet och folk kommer vara bättre förberedda på förändringarna
när de kommer.

2. Dirigera styrmedel för att främja fri kulturell aktivitet relaterad till klimatproblematiken. Dels med
utökade anslag till klimatrelaterad kultur, och dels genom att låta tematiska bidragsansökningar vara
klimatrelaterade.

3. Tillsätt ett uppdrag för Statens Medieråd att utöka informationen om klimatproblemen för barn och
unga i åldern 12-18.

Folkets röst och åsikt är avgörande för att stora förändringar ska kunna genomföras utan större
konflikter. Kan man genom ökad information även stärka de egna initiativen i samhället, så kommer man
skapa synergi-effekter som förenklar genomförandet. Som exempel kan nämnas den ökade konsumtionen av eko-livsmedel, som katalyserats av marknadens egna initiativ och ökad kunskap hos befolkningen. Detta fenomen har skapat en större välvilja till förändring i matvanor och livsstil.

Författare: Jonas Bane

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *