Motion 64: Förenklade regler för tillåtande av lätta elfordon

MOTION 64: Förenklade regler för tillåtande av lätta elfordon

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att det behövs förenklade regler och förfarande för tillåtande av lätta elfordon.

Med lätta elfordon avses här allt från två-, tre- upp till månghjulingar vars vikt utan last eller passagerare
understiger ca 100 kg och vilka helt eller delvis framdrivs av en eller flera elmotorer.

Mest bekant bland dessa fordon är el-cykeln eller pedelecen. Dessa fordon är dock begränsade till en
assistans på maximalt 250W märkeffekt, 25 km/h och krav på att drivningen är självständig upp till max 6
km/h och därutöver endast som understöd. I ett sammanhang med vardagscykling utgör el-cykeln vissa
viktiga fördelar i termer av förlängd aktionsradie och att cyklisten kan nå sitt mål utan att bli svettig.

Det förekommer även lastcyklar i pedelecutförande och i vissa europeiska länder förekommer så kallad
s-pedelec med högre effekt och högre tillåten högsta hastighet med assistans. Dessa fordon torde även
kunna importeras till Sverige, men det är något oklart vad som skulle krävas att lagligen framföra dem i
trafik.

De pedelec och s-pedelec som finns att tillgå på marknaden idag är dock bara ett skrap på ytan av vilken
potential lätta el-fordon har att ersätta korta till medellånga (upp till ca 50 km) transporter av människor och
gods. Under rådande lagstiftning är det visserligen teoretisk möjligt att registrera en mer kraftfullt elfordon,
men i praktiken mycket svårt och kostsamt.

Önskvärt vore därför en översyn av regelverk och registreringsrutiner för att där genomföra förändringar och
förenklingar av såväl krav på fordon som rutinerna för eventuell registrering.

Författare: Magnus Billberger

 
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 64: Förenklade regler för tillåtande av lätta elfordon

  1. Bo Enedahl

    Bra förslag ! Tror på någon liknande klassning som mopeder, tycker det är viktigare att höja effekten, inte hastigheten.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *