Motion 66: Utbilda utbildarna om klimatfrågorna.

MOTION 66: Utbilda utbildarna om klimatfrågorna.

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda hur viktigt det är med kunskap för och utbildning av dagens och morgondagens lärare av alla kategorier för att de i sin tur ska kunna utbilda dagens och morgondagens medborgare.

Barn och ungdomar behöver kunskap och förståelse om jordens klimatförändringar för att kunna anpassa sig till, påverka och förändra sin egen och andras framtid.

Blivande lärare kan nu genomföra sin högskoleutbildning på tre och ett halvt till fyra och ett halvt år utan att ta en enda poäng i klimatförändringar (grundläggande naturvetenskap) eller i ämnesövergripande ämnen såsom hållbar utveckling. Det innebär att lärarna, trots att det finns relativt goda styrdokument som i hög grad bestämmer undervisningen i Sveriges skolor, inte är rustade för eller känner stor osäkerhet inför att undervisa i dessa viktiga ämnesområden.

För att dagens och morgondagens medborgare ska kunna fatta strategiska och långsiktigta beslut i vardagen grundade på vetenskap och fakta krävs att de redan i sin grundläggande utbildning får en kunskap och förståelse för vad vi vet om klimatförändringarna idag och vad vi kan förutsäga om framtiden.

Alla lärare bör i sin grundutbildning eller i sin fortbildning ha minst 7,5 högskolepoäng i klimatförändringarna (förutsättningar och möjligheter) och dess konsekvenser för civilsamhället lokalt och globalt. Det handlar om att utbilda mellan 230 000 till 300 000 lärare: förskolelärare, grundskolelärare, gymnasielärare (teoretiska, estetisk och praktiska ämnen), vuxenutbildningar (t.ex. kommunala vuxenutbildningar), folkhögskolelärare, Sfi (svenska för invandrare),YH- lärare (yrkeshögskola), högskole- och universitetslärare, lärare med utländsk utbildning som kompletterar med svensk lärarutbildning. Därför krävs att staten ger riktade bidrag till Skolverket för denna fortbildning av lärare (förslag: lärarlyft i klimatförändringar) och bidrag till högskolor och universitet (eventuellt även andra organsationer och föreningar) för att de ska kunna organisera och genomföra utbildningar på plats och på distans över hela Sverige.

Denna utbildningspolitiska reform skulle kunna ge nödvändiga kunskaper och på lång sikt ge ett klimatanpassat Sverige med minskade utsläpp av växthusgaser och med en befolkning bättre förberedd för de klimatförändringar som sker vare sig vi har kunskap och förståelse eller ej.

Detta är en motion som inte kan kvantifieras i CO2 utan är en motion som kommer att ge avkastning i form av minskat mänskligt lidande, viktiga ekologiska vinster och en snabbare omställning till ett hållbarare och klimatanpassat Sverige.

Författare: Anna Lundgren

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *