Motion 67: Nya ägardirektiv till Vattenfall

Motion 67 har arbetats samman med motionerna 54 och 100 till motion 304
MOTION 67: Nya ägardirektiv till Vattenfall
Vattenfall släpper ut mer CO2 än resten av Sverige sammantaget, 88 milj ton CO2 för 2013. Detta faktum i kombination med att Vattenfall ägs av svenska folket (via staten) gör detta till en ”no-brainer” när det gäller prioriterade åtgärder för att göra Sverige till ett föregångsland i klimatfrågan.

Dagens ägardirektiv har visat sig smärtsamt tandlösa; Vattenfall producerar fortfarande hälften av sin värme från kol och deras plan för minskning av utsläppen till 2020 ekar tomt. Vattenfall är inte i närheten av att nå ens de otillräckliga mål de själva satt upp. I sin investeringsplan för 2014-18 planerar man att lägga 22 Mdr på kol och endast 11 Mdr på vind. Detta innebär att Vattenfall går tvärs emot den globala trenden för nya energi-investeringar. Det krävs helt uppenbart nya, skärpta ägardirektiv för att göra Vattenfall och Sverige ledande i produktion av förnyelsebar energi.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att:

1. En statlig snabbutredning om vad som krävs för att möjliggöra en övergång till biobränslen i deras befintliga kolkraftverk fram till dess att de avvecklas och ersätts av annan förnyelsebar energi.
2.Vattenfall skall klimatkompensera genom Eco-era eller jämförbar tjänst för 100% (eller så mycket det går enligt tillgängligt utbud av tjänsten) av de utsläpp man orsakar. Eco-era tillämpar faktisk infångning av CO2 från atmosfären, dvs negativa utsläpp.
3. Alla nyinvesteringar inklusive eventuella förvärv ska ske i 100% förnyelsebara alternativ.
4. Förbud mot försäljning av kolkraftverken införs. Syftet är att säkerställa omställning och gradvis utfasning av dem.
Författare: Christian Gertzén.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

4 tankar kring ”Motion 67: Nya ägardirektiv till Vattenfall

 1. Bo g Eriksson

  Kan kanske kompletteras med: Förbjud försäljning av fossila täckter, som kolgruvor mm.

  Svara
 2. Lars-Erik Andervad

  Jag tycker att direktiven även borde innehålla ett förbud mot att bygga nya kärnkraftverk. Bolaget har ju lämnat en intresseanmälan om att ersätta befintliga reaktorer när dessa är uttjänta. Därför är denna fråga högaktuell.

  Svara
 3. Petra

  Det borde ju vara en självklarhet, men när regeringen inte verkar anse det så är det bra om vi kan framföra motionen till politikerna. Motionen borde också kunna slås ihop med motion 67 som är i stort sett identisk.

  Svara
 4. brittakahanpaa

  Vi har väl inga kolkraftverk i Sverige. Jag tycker vi ska sälja alla utländska kol och kärnkraftverk. Jag vill inte heller betala för att ta hand om Vattenfalls tyska kärnavfall.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *