Motion 68: Inför ett kraftfullt och kostnadseffektivt incitament till att spara energi

MOTION 68: Inför ett kraftfullt och kostnadseffektivt incitament till att spara energi

Den mest klimatsmarta kilowatt-timmen är den som aldrig behöver produceras. Det slår
både vind och sol. Därför är det förstås oerhört viktigt att staten skapar incitament för att
spara energi. Detta är något både Sverige och EU som helhet har lyckats dåligt med hittills,
men där det finns många tekniska lösningar på marknaden för att leverera stora besparingar.
Ta t ex LED-lampor eller A+++ vitvaror. Och det finns en väl fungerande metod för att skapa
incitament som redan används i flera länder och som EU-kommissionen för fram som en
lämplig modell för hela EU; nämligen ”vita certifikat”. De innebär i korthet att elproducenten
åläggs att betala pengar för en viss andel av den energi de producerar. De betalar x kr/kWh
till den som kan påvisa en besparing i sin egen energianvändning. Metoden anses vara en av
de mest kostnadseffektiva styrmedel i de länder där den används och den sparade energin
ska man ha klart för sig innebär en betydligt större besparing i minskat produktionsbehov
eftersom det sker stora förluster i samband med transmission och distribution av el.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att
regeringen snarast inför ett system för vita certifikat i Sverige för all icke förnyelsebar el- och
värmeproduktion med målsättningen att lyckas halvera Sveriges energiförbrukning till 2030
(2030 är ett uttalat mål från Naturskyddsföreningen som också länge drivit förslaget om vita
certifikat).

Författare: Christian Gertzén

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 68: Inför ett kraftfullt och kostnadseffektivt incitament till att spara energi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *