Motion 68: Inför ett kraftfullt och kostnadseffektivt incitament till att spara energi